Documents econòmics

by | Nov 1, 2018

A continuació publiquem tots els documents econòmics aprovats per l’Assemblea General de la Comissió de Festes.

Memòries d'Activitats

Exercici 2017

Icon

Memoria de Actividades 2017 898.97 KB 606 downloads

...

Exercici 2016

Icon

Memoria de Actividades 2016 581.82 KB 609 downloads

...
Balanç

Exercici 2017

Icon

Balance 2017 225.68 KB 731 downloads

...

Exercici 2016

Icon

Balance 2016 232.94 KB 646 downloads

...
Pèrdues i Ganancies

Exercici 2017

Icon

Pérdidas y Ganancias 2017 180.15 KB 649 downloads

...

Exercici 2016

Icon

Pérdidas y Ganancias 2016 181.04 KB 653 downloads

...
error: Content is protected !!