Política de Privacitat

.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Si us plau, llegir atentament aquestes condicions d’ús abans d’utilitzar aquest lloc web. La utilització d’aquest lloc web suposa que l’usuari o usuària reconeix implícitament que accepta les condicions. Si no està d’acord amb les mateixes o té algun dubte li preguem que no es registri ni utilitzi aquest lloc web.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Aquesta pàgina web té com a propòsit principal informar i facilitar informació als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
La Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora assumeix les obligacions legals en matèria de protecció de dades de caràcter personal, especialment pel que fa a:
a) L’existència de fitxers o tractaments amb dades de caràcter personal.
b) La finalitat de la recollida de dades.
c) Els destinataris o destinatàries de la informació.
d) El caràcter facultatiu o obligatori de les preguntes que fem.
e) Les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.
f) La possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i posició.
g) La identitat i direcció del responsable del tractament o, si s’escau del seu representant.

És desig de la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora, que l’usuari o usuària compti amb la informació adequada per a decidir de forma expressa, lliure i voluntària si desitja facilitar les seves dades en la forma que es requereix.

En aquest sentit s’informa a l’usuari o usuària que les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable és la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora. Llevat que s’assenyali el contrari en cada cas, les dades que es recullen en els formularis són necessaris i obligatoris per poder accedir i prestar els serveis establerts a la web. L’usuari o usuària ha d’omplir els formularis amb dades veritables, exactes i complets, responent dels danys i perjudicis que puguin ocasionar en cas d’emplenament defectuosa, amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

La Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora, té el compromís d’adoptar els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits en la legislació vigent, instal·lant a l’efecte les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. La Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora, s’obliga així mateix a complir amb l’obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers automatitzats establerts en la legislació vigent.

L’usuari o usuària o persona que el / la representi, podran exercitar en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i, si escau, oposició d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades i altres normatives aplicables a l’efecte, dirigint una comunicació escrita per via electrònica en la següent adreça: info@morosicristiansbeneixama.com la nostra preocupació prioritària és la seguretat de l’emmagatzematge de les dades personalment identificadors de l’usuari o usuària. Posem una gran cura en transmetre les dades des de l’ordinador de l’usuari o usuària als nostres servidors.

Només les persones del partit que necessiten accedir a les dades dels usuaris i usuàries per realitzar-la tenen accés als mateixos. Qualsevol persona que violi les nostres polítiques de protecció de dades i / o de seguretat estarà subjecte / a a accions disciplinàries. Finalment es recomana que en cas que l’usuari o usuària no feu servir un ordinador propi, no oblidi tancar la sessió abans de sortir de la web ni tancar el seu navegador quan hagi acabat la navegació pel mateix. Això és per assegurar que ningú pugui accedir a les dades personals ni a la correspondència de l’usuari o usuària en cas que el seu ordinador sigui accessible per terceres persones o si ho comparteix amb altres / as, o utilitzant un ordinador en un local públic tal com una biblioteca o un “Internet cafè”.

ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS
En utilitzar aquesta web, assumim que l’usuari o usuària ha llegit aquest document acuradament i que ha entès i seguit els seus consells. En cas que l’usuari o usuària no estigui d’acord amb aquesta política de protecció de dades o amb els consells que a través de la mateixa es donen, si us plau no utilitzi la nostra pàgina web. Reservat el dret a modificar la present condició d’ús quan considerem que és necessari. La continuïtat per l’usuari o usuària en l’ús d’aquest i d’altres Web de la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra de la Aurora, després d’haver introduït aquests canvis implicarà la total acceptació dels mateixos.

AVÍS LEGAL
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra de la Aurora,  l’informa que és el titular de la present web.

Drets i obligacions de l’usuari
L’usuari es compromet a fer un ús lícit dels serveis d’aquest lloc web, respectant tots els drets de propietat intel·lectual explicats en l’apartat corresponent i garantint que s’adequaran a la legalitat vigent, la moral, l’ordre públic i els bons usos i costums i en cap cas resultaran ofensives pel nom i imatge de la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. de la Divina Aurora

En cap cas s’efectuarà cap acció que suposi l’alteració, supressió o afectació del correcte funcionament del present lloc web, no causant problemes tècnics ni transferint cap contingut maliciós susceptible de contenir qualsevol tipus de virus informàtic, així com tampoc interferirà en els continguts ni intervindrà els correus electrònics ni qualsevol altre tipus de dades dels usuaris. L’usuari és el responsable sobre la veracitat de les dades introduïdes i comunicades mitjançant aquest web.

En el cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació o actualització dels serveis o els continguts, de la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora, té el dret a suspendre temporalment i sense preavís l’accés al present lloc web.

Les “cookies” o “galetes” són petits arxius de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l’usuari navega per la web. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona. En el cas que l’usuari no desitgi rebre “galetes” haurà de desactivar l’opció corresponent del seu navegador, de tal manera que impedeixi la seva instal·lació. S’informa que es podrà obtenir informació de forma anònima pel que fa a les pantalles visitades pels usuaris, el temps de permanència a la web, així com de les descàrregues efectuades, als únics efectes estadístics que permetin elaborar millores en els serveis prestats i dur a terme les tasques bàsiques d’administració.

Els drets de propietat intel·lectual del web www.morosicristiansbeneixama.com i dels diferents elements continguts en aquest són titularitat de la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. De la Divina Aurora. Correspon a aquest l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut sempre que concorrin les següents condicions: que sigui compatible amb la fi de la web, que es realitzi amb ànim d’obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial, que cap dels documents o gràfics relacionats amb aquest web siguin modificats de cap manera, que cap gràfic disponible en aquest web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyin, que sigui comunicat prèviament a la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. de la Divina Aurora, el qual, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la configuració i presentació d’aquesta. Informa també que les dades contingudes als llistats d’empreses i entitats que conté aquesta pàgina web han estat facilitades per les pròpies empreses o entitats, o obtingudes de llistats públics i d’accés lliure; en aquest cas la Comissió de Festes de Moros i Cristians Nostra Sra. de la Divina Aurora, no es fa responsable de la correcció de les dades contingudes en el mateix web.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de Propietat intel·lectual o industrial del Club donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

error: Content is protected !!